Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa (35.736)

- E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake rondetafelgesprekken leveringszekerheid; EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa

De commissie besluit op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De inbreng van de PVV-fractie is reeds ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer