Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210009 - Commissiemededeling: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

-
EU-mededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Commissiemededeling: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van de PvdA (Karakus) en PvdD (Prast).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer