Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35.622)

-
35622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te kunnen doen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman