Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35.398)

-
35398

Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer