Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)

- 35807 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Nanninga), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).
Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021 kan het plenaire debat op 25 mei plaatsvinden. De commissies verzoeken voorts om tijdige ontvangst van relevante documenten ten behoeve van het plenaire debat op 25 mei 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren