Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 mei 2021
1.
Gesprek met de Onderwijsraad op 1 juni 2021

De commissie bespreekt het gesprek met de Onderwijsraad op 1 juni 2021 voor. Bij deze bespreking zijn onderwerpen geïnventariseerd en is de opzet van het gesprek besproken. Deze informatie zal aan de Onderwijsraad doorgeleid worden.

2.
34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK van 16 oktober 2020 (34650, K). Inbreng voor dit overleg is reeds geleverd door het lid Schalk (SGP).

3.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het jaarverslag 2020 van de Inspectie van het Onderwijs voor de vergadering van 25 mei 2021 ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra