Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet inburgering 2021 (35.483)

- 35483

Brief van de minister van SZW over de definitieve inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Wet inburgering; Wet inburgering 2021

De commissie besluit de brief over de definitieve inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Wet inburgering 2021 (35483, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl