Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35.520)

- 35520 / 32043, E

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de kabinetsreactie op het rapport over onderzoek naar vervroegde uittreding en dienstjaren; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit de brief (35520 / 32043, E) te betrekken bij het reeds geplande mondelinge overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021 over de toekomst van het pensioenstelsel. Desgewenst besluit de commissie na dat mondelinge overleg over het schriftelijk stellen van eventueel resterende vragen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl