Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Bestrijding internationaal terrorisme (27.925)

-
27.925, AG

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO inzake voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit de behandeling van de brief in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk