Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verkiezingen (35.165)

-
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het door de Kiesraad aangeboden afschrift van het evaluatieadvies over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en zal deze betrekken wanneer de minister van BZK de Kamer informeert over de evaluatie van deze verkiezingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman