Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35590 / 35654, G

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit de brief van de minister van BZK (35.590 / 35.654, G) voor kennisgeving aan te nemen.

-
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het door de Kiesraad aangeboden afschrift van het evaluatieadvies over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en zal deze betrekken wanneer de minister van BZK de Kamer informeert over de evaluatie van deze verkiezingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman