Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus (35.677)

-
Uitvoering Referentiesystematiek TVL

Brief van de staatssecretaris van EZK van 17 mei 2021 (35420 / 35677 / 25295, AU)

De commissie besluit de brief van 17 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer