Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 mei 2021
1. Behandelschema Belastingplan 2022 en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie stelt - na kennisneming van het tijdpad van de Tweede Kamercommissie Financiën - voor om op maandagavond 15 november 2021 een technische briefing te houden. Tevens stelt de commissie voor om op 23 november 2021 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag en op 30 november 2021 inbreng voor het verslag te leveren m.b.t. de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022. De beoogde data van plenaire behandeling zijn dan 13 en 14 december 2021.

De commissie stelt voor om de Algemene financiële beschouwingen (onder voorbehoud) te houden op dinsdag 16 november 2021.

2. T03139

Toezegging Voortgangsrapportage over €30.000-regeling voor gedupeerde ouders die zich na 15 februari 2021 melden (35.704)

De commissie besluit de conceptbrief - na het doorvoeren van een kleine wijziging - vast te stellen en te versturen naar de staatssecretaris van Financiën.

3. 35570 IX, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 16 juli 2020 de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken: T02240, T02518, T02698, T02799, T02800 en T02806.

4. 21.501-07, CX

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 21 en 22 mei 2021

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021(21 501-07, CX) voor kennisgeving aan te nemen.

5. 21501-07, CW

De commissie besluit geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de brief van 23 april 2021 (21 501-07, CW) voor kennisgeving aan te nemen.

6. COM(2021)251 - Communication from the Commission: Business Taxation for the 21st Century

De commissie besluit om de Europese mededeling COM(2021)251 opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren