Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- 35570 IX, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 16 juli 2020 de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken: T02240, T02518, T02698, T02799, T02800 en T02806.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren