Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie bespreekt de voorbereidingen van de plenaire behandeling van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen en neemt de orde van het debat voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman