Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 (35.760)

- E210001

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake de Commissiemededeling over het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027; EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

De commissies besluiten de brief van de minister van SZW van 18 mei 2021 (35760, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra