Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213) (T02928)

- T02928

Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213)

De commissie stelt een brief vast teneinde toezegging T02928 te rappelleren bij de betreffende bewindspersonen van de ministeries van VWS, BZK en SZW.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl