Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)

- 33328 en 35112

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman