Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de behandeling van de brief van de minister van BZK van 27 mei 2021 over de 'Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl.' in de commissie IWO af te wachten. De stand van zaken met betrekking tot de Wkb zal op een later moment opnieuw in de commissie BiZa/AZ geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman