Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2021 (35.659)

- 35.572 / 35.659, X

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK); Belastingplan 2021

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren