Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35.626)

-
35626

Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 juni 2021 te houden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra