Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Kabinetsreactie Rli-briefadvies ‘Groen uit de crisis’

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W met de antwoorden op de vragen naar aanleiding van kabinetsreactie op het briefadvies “Groen uit de crisis” van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli); Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

De commissies besluiten de brief van de minister van I&W van 26 mei 2021 (33043/33411, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra