Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)

- Terugblik op plenaire debat van 25 mei 2021 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

De commissies besluiten naar aanleiding van het plenaire debat van 25 mei 2021 de betrokken bewindspersonen een brief te sturen over het toegezegde contourenplan en de toegezegde wetgeving met het oog op het plannen van een volgend debat of overleg voor het zomerreces.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren