Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)

-
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag (35628, E) en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden voor het aanstaande zomerreces, maar niet eerder dan 15 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra