Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, W

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl