Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van het uitstelbericht van de minister van BZK van 3 juni jl. over de beantwoording van de vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453), d.d. 15 april 2021, stelt de commissie dat zij de beantwoording uiterlijk 25 juni 2021 wenst te ontvangen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman