Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Bikker en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079)

-
35079 en 35366

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Naar aanleiding van het verzoek van de initiatiefnemers om de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079) aan te houden tot na het aanstaande zomerreces, besluit de commissie het plenaire debat over het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366) - dat geagendeerd staat voor 15 juni 2021 - wel doorgang te laten vinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren