Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269)

- 35570 IV / 34269, O

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Besluitvorming Rijksministerraad 28 mei 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK inzake de besluitvorming van de Rijksministerraad d.d. 28 mei 2021 (35570 IV / 34269, O) voor kennisgeving aan te nemen.

- 35570 IV / 34269, P

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Uitvoeringsagenda Sint Maarten en Curaçao; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK inzake de uitvoeringsagenda voor Sint Maarten en voor Curaçao (35570 IV / 34269, P) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman