Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus (35.677)

-
35677

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

-
Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Corona, Klein Krediet Corona en Qredits (35420, AQ)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 30 april 2021 (35420, AQ)

De commissie besluit de brief van 30 april 2021 van de staatssecretaris van EZK (35420, AQ) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer