Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2021 (35.659)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van 28 mei van de staatssecretaris van Financiën inzake de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opnieuw te agenderen op 22 juni 2021. De commissie verzoekt de griffie na te gaan welke stappen de Tweede Kamer heeft genomen naar aanleiding van de brief van 9 juni 2021 (aan de Tweede Kamer) inzake het tijdpad van het wetsvoorstel tot intrekking van de BIK.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren