Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210012 - Commissiemededeling: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

-
COM(2021)120

Mededeling van de Europese commissie over een nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

De commissie besluit het voorstel COM(2021)120 in behandeling te nemen en om op 6 juli 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra