Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
34165

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden in afwachting van informatie van de nieuwe initiatiefnemers over hoe zij de verdere behandeling voor zich zien wat betreft het tijdpad.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren