Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 juni 2021
1.
35853, A (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS met verzoek tot spoedige behandeling van dit wetsvoorstel; Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen

De commissies bespreken de procedure van het vandaag door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel 35853. De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Tijdpad wetswijzigingen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 14 juni 2021 in reactie op de brief van 4 juni 2021 (verslag schriftelijk overleg is nog niet gepubliceerd)

Het verslag schriftelijk overleg (35526/25295, BO) wordt op 22 juni 2021 opnieuw ter bespreking geagendeerd. Ambtelijk zal worden nagevraagd of de brief op enkele punten verhelderd kan worden.
De commissies zien uit naar het wetsvoorstel ter uitvoering van de moties Janssen (35526, L) en De Boer (35526, AK) en stellen de Voorzitter voor het volgende debat over verlenging van de Twm te plannen op 13 juli 2021.

3.
35538, U (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over het incident Google en Apple Framework CoronaMelder; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies nemen de brief van 7 juni 2021 in reactie op de vragen van de commissies van 19 mei jl. (verslag schriftelijk overleg; 35538, U) voor kennisgeving aan.

4.
35538, V (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Ontwerpbesluit inzake verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies nemen het bij brief van 8 juni 2021 aangeboden ontwerpbesluit houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, voor kennisgeving aan. Het onderzoek van de Erasmus Universiteit over de CoronaMelder zal worden verspreid onder de leden van de commissies.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren