Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 juni 2021
1. 35842

Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

De commissie brengt blanco eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 6 juli 2021, samen met het oorspronkelijke wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35620).

2. 35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Rombouts en Doornhof), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole) , PVV (Van Hattem), SP (Kox), ChristenUnie (Talsma), PvdD (Nicolai) en SGP (Schalk).

3. 35552 (R2148)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Talsma) en SGP (Schalk). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op 7 juli a.s. om 12.00 uur, kan de plenaire behandeling op 13 juli a.s. plaatsvinden.

4. 33328 / 35112

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie bespreekt de nadere procedure en aansluitend wordt inbreng voor verslag geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van der Linden). De commissie streeft ernaar om de wetsvoorstellen (33328/35112) zo spoedig mogelijk ná het zomerreces plenair te behandelen.

5. 35517

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

De commissie brengt eindverslag uit. De commissie stelt voor het wetsvoorstel nog vóór het zomerreces plenair te behandelen.

6. T02995

Toezegging Hoofdlijnen uitvoeringswet (35.418)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van BZK en besluit deze te betrekken bij de tweede lezing van het grondwetsvoorstel (35785).
Toezegging T02995 wordt als 'voldaan' aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman