Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)

- 33328 / 35112

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie bespreekt de nadere procedure en aansluitend wordt inbreng voor verslag geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van der Linden). De commissie streeft ernaar om de wetsvoorstellen (33328/35112) zo spoedig mogelijk ná het zomerreces plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman