Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2021 (35.659)

- 35.572 / 35.659, X

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK); Belastingplan 2021

De commissie besluit om de brief van 28 mei 2021 van de staatssecretaris van Financiën, net als de Tweede Kamercommissie, te betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren