Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35.626)

-
Mededelingen en informatie

De griffier meldt dat de verwachting is dat de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel 35626, Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord op 23 juni 2021 ter griffie zal worden ontvangen. De commissie spreekt de voorkeur uit voor plenaire behandeling (inclusief stemming) van het wetsvoorstel op dinsdag 29 juni 2021, en niet reeds op de maandag. De fracties wordt vriendelijk verzocht hun gewenste spreektijden zo snel mogelijk door te geven aan EK Primair Proces.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra