Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34.986, AA, was letter X)

-
Stand van zaken toezeggingen en moties Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van LNV over openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties inzake de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving; Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van BZK van 30 april 2021 inzake de stand van zaken van de openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties met betrekking tot de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving (33118, CD) en beschouwen de toezeggingen T02255, T03004, T03007, T02876, T02879, T02852, T02860, T02861, T02866, T02891, T02900 en T02431 daarmee als voldaan.

Toezeggingen T02884, T02887, T02889, T02908, T03000, T03006, T03009, T02880, T02881, T02882, T02849, T02853, T02857, T02865, T02868, T02869, T02892, T02897, T02898, T02901, T02906 en T03130 blijven als openstaand geregistreerd staan.

De moties 34985, K, 34986, Y en 34986, AA (was letter X) worden als niet-uitgevoerd beschouwd. Motie 35054, I (was letter H) is wel uitgevoerd.

De commissies besluiten op 6 juli 2021, ter gelegenheid van de inbreng voor schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vorig agendapunt), de mogelijkheid te geven om vragen te stellen over dan wel opmerkingen te plaatsen bij de nog openstaande toezeggingen dan wel niet uitgevoerde moties.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra