Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen (35.853)

-
Tijdpad wetswijzigingen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 14 juni 2021 in reactie op de brief van 4 juni 2021 (35526 / 25295, BO)

De commissies besluiten de met de brief van 14 juni 2021 (35526/25295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat van 13 juli 2021. Ze zien uit naar de spoedige indiening van het wetsvoorstel ter uitvoering van de moties Janssen en De Boer inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlengingsbesluiten t.a.v. de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren