Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35.520)

- Mondeling overleg toekomst pensioenstelsel d.d. 15 juni 2021

De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het mondeling overleg toekomst pensioenstelsel van 15 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl