Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
Jaarverslag Invest-NL 2020

Brief van de minister van Financiƫn van 23 juni 2021 (28165 / 35123, T)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 6 juli 2021 opnieuw te agenderen samen met de appreciatie Voortgangsrapportage 2020 Invest-NL, die op 29 juni 2021 door de minister van EZK naar de Kamer is gestuurd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer