Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)

-
35522

Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer