Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (35.780)

-
Beroep op artikel 2.27 Comptabiliteitswet 2016 ten aanzien van maatregelen steun- en herstelpakket

Brief van de staatssecretaris van EZK van 23 juni 2021 (35420 / , 35677, 35780, 35850 XIII, BA)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK 23 juni 2021 (35421 / 25667, 35780, 35850 XIII, BA) voor kennisgeving aan te nemen


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer