Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 juni 2021
1. COM(2021)171

Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos), ChristenUnie (Talsma) en SP (Kox). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

De commissies besluiten op voorstel van het lid Kox (SP) om in het kader van de onderhavige mededeling na het aanstaande zomerreces prof. dr. C. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), uit te nodigen voor een informeel gesprek.

2. Verslag JBZ-Raad 7-8 juni 2021

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-raad van 7-8 juni 2021; JBZ-Raad

De commissies nemen het verslag van de formele JBZ-Raad van 7-8 juni 2021 (32317, MF) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra