Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34.165)

-
34165

Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 14 september 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren