Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19 (35.776)

-
35735

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Het voorbereidend onderzoek vindt heden, 29 juni 2021, plaats. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

-
35776

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19

Het voorbereidend onderzoek vindt heden, 29 juni 2021, plaats. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra