Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa (35.736)

- E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Verslag nader schriftelijk overleg (35736, C)

De commissie neemt de brief van 21 juni 2021 in reactie op de vragen van 26 mei 2021 (verslag nader schriftelijk overleg; 35736, C) voor kennisgeving aan.
De in de brief van 7 mei 2021 (35736, B) genoemde strategische beleidsagenda ten aanzien van de leveringszekerheid van medische producten zal ter informatie worden verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer