Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453, T

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 13 juli 2021 wordt gelegenheid geboden voor nader schriftelijk overleg.
De commissie besluit de status van toezegging T02735 te wijzigen naar voldaan.
De commissie besluit toezegging T02736 ongewijzigd te laten (deels voldaan).

-
34453, U

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van haar reactie op de brief van de G4 over verantwoorde invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb); Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit de brief van de minister van BZK voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman