Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 juli 2021
1. Conferentie over de Toekomst van Europa

Plenaire vergadering van 19 juni 2021

De leden Oomen-Ruijten (CDA) en Van Apeldoorn (SP), delegatieleden naar de Conferentie over de Toekomst van Europa, doen mondeling verslag van de eerste plenaire vergadering van 19 juni 2021.

2. Plenaire zitting PACE, 21 - 24 juni 2021

Het lid Stienen (D66), delegatieleider PACE, doet mondeling verslag van de Plenaire sessie van 21-24 juni 2021. Het lid Oomen-Ruijten (CDA) doet mondeling verslag van haar deelname aan de monitoringscommissie over Rusland.

3. Plenaire vergadering Beneluxparlement, 18 en 19 juni 2021

Het lid Van Ballekom (VVD), delegatieleider Beneluxparlement, doet mondeling verslag van de plenaire sessie van het Beneluxparlement van 18 en 19 juni 2021.

4. 21.501-02 EK, DB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de brief van 15 juni 2021 inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021 (21.501-02 EK, DB).

5. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 24 en 25 juni 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 24 en 25 juni 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de verslagen van de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021 en van de Europese Raad van 24-25 juni 2021.

6. Mededelingen en informatie

De commissie stemt ermee in de status van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. (35 403, H) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader op "uitgevoerd" te zetten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman