Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (28.165)

- Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Brief van de minister van Financiƫn van 23 juni 2021 (28165 / 35123, T) en brief van de minister EZK van 29 juni 2021 (35123, Q)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 13 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer